Nenásilné online stretnutia

Nenásilné online stretnutia
Photo by rivage / Unsplash

Aby sme poznanie Nenásilky preniesli z mysle a teórie do života, potrebujeme s ňou byť v kontakte. Stretávať sa (s ňou).

S týmto motívom organizujem online Nenásilné stretká.
Priestor, kde sa spájame, aby sme sa učili, zdieľali a posúvali.
Nepotrebuješ predošlé vzdelanie v téme Nenásilnej komunikácie, aby si sa mohol/mohla zúčastniť. Každé stretnutie ťa vždy prevedie základnou teóriou k vypísanej téme.

Najbližšie stretnutie

Téma: Bez moci je láska bezmocná. Aká je úloha moci vo vzťahoch?
Termín: Pondelok, 17.6. od 20.00-21.00 na Zoome
Cena: Dobrovoľný príspevok po skončení stretnutia

Možno sa bojím ozvať, rozhodnúť, jednať rázne. V strachu, že ublížim.
Možno sa druhej strany nepýtam a presadzujem sa nekompromisne.
Ako uplatňovať svoju potrebu moci a zohľadňovať pri tom ostatných?
Sú láska a moc v protiklade alebo sa vzájomne potrebujú?

Poďte sa so mnou dozvedať, čo vraví na moc Nenásilka.

Čo zažijem počas stretnutia?

Stretnutie je krátky kurz, podcast a diskusia v jednom. Postupne.
V prvej časti prinesiem výsek teórie, ktorý ma zaujal a je hodný bádania a debaty.
V druhej časti zareagujem na otázky, ktoré mi pošlete pred alebo počas stretnutia.
V tretej časti otvoríme priestor zdieľaniu skúseností. To opakovane vysoko hodnotíte na našich workshopoch. Tu je možné mlčať a nasávať alebo si aktívne brať priestor na spoločné preskúmavanie témy.

Prečo sa pripojiť?

Nenásilka je skvelý podporný nástroj, ako byť v kontakte so životom.
Vnímať sa a prehlbovať vzťahy.
Spoločenskej atmosfére tiež prospeje, keď potrénujeme svaly na porozumenie, prehodnocovanie našich presvedčení a postoj, s ktorým pristupujeme k ľuďom.

Poď sa stretnúť a vzájomne sa obohatiť.