Nenásilná komunikácia

Nenásilná komunikácia
Foto Petra Leia Drex

Nenásilná komunikácia (z ang. Nonviolent communication - NVC) je metóda, ktorá vo vzťahoch posilňuje porozumenie k sebe a ostatným i v náročných situáciách. Autorom metódy Nenásilnej komunikácie je Marshall B. Rosenberg, žiak známeho humanistického terapeuta Carla Rogersa.

Cítime, v akých vzťahoch nám je dobre, však? No nie vždy vieme, ako ich tvoriť.

Nenásilka bol môj chýbajúci dielik skladačky v prístupe k sebe, ľuďom a životu.

Ako naplno vyjadriť, čo je vo mne pravdivé, aby to druhí boli schopní počuť a nešli do okamžitého útoku alebo obrany?
Nenásilný postoj pomáha dobre zamerať pozornosť. Vychádza z predpokladu, že nás spájajú rovnaké ľudské potreby, na základe ktorých konáme. To je bod, kde si ako ľudia vieme porozumieť.

Ako nato? Na workshopoch pracujeme na osvojení si zručností v troch kategóriách:

1. Sebanapojenie: Trénujeme všímavosť voči naším pocitom, potrebám a ich prežívaniu. Kultivujeme jazyk a vzťah k sebe, ktorý povzbudzuje autenticitu a sebaprijatie.

2. Sebavyjadrenie: Trénujeme úprimné vyjadrenie bez obviňovania a agresie. Skúšame zameranie pozornosti na 4 kroky NVC. Rozširujeme slovnú zásobu a možnosti ako (v konflikte, v emóciách) reagovať.

3. Empatia: Trénujeme vytváranie priestoru pre prežívanie druhého človeka, aby sa cítil naplno vnímaný. To znamená, cítil sa vypočutý, porozumený a braný vážne.

Tréning nenásilného postoja a komunikácie pomáha blízkosti vo vzťahoch a k deeskalovaniu konfliktov.

Workshopy a prednášky Nenásilnej komunikácie organizujeme pre verejnosť, vo firmách i pre pedagogických pracovníkov.
Spojme sa a nájdime dobré riešenie, ako Nenásilná komunikácia poslúži vám.